Verdensdagen for psykisk helse 2022

Løft blikket: utenforskap

Fagdag for alle som jobber med og sammen med andre mennesker.

Tid: 6. oktober kl. 12.30-15.30
Sted: Weidemannssalen, Steinkjer rådhus

Billetter bestilles på forhånd: Fagdag – Verdensdagen for psykisk helse
Arrangementet er gratis!
Enkel servering

12.30   Velkomst v/ sektorleder Marthe Persgård
12.45   ABC Hodebra v/Steinar Krogstad
13.45   Pause med utstillerbesøk
14.15   «Løft blikket» v/Lornts Øistein Tønne
14.40   “Fra en brukerrepresentant sitt perspektiv» v/Tone Marie Braseth, FFO Trøndelag
15.25   Avslutning  

Velkommen til en lærerik dag!