Sommersprell i Stod

Sommersprell i Stod blir arrangert en uke hver sommer for barn og ungdom som bor i bygda. Dette er et stort fellesskapstiltak med fokus på inkludering og samhold.
Dette er et gratis arrangement.

Informasjon om Sommersprell i Stod 2023 vil komme etter påsken 2023.

Flere bilder finner du her: https://www.facebook.com/sommersprellistod