Seniorkino ved Steinkjer kino – program for februar 2023

Informasjon fra Steinkjer seniorforum

Samarbeid mellom Steinkjer kino og Steinkjer seniorforum

Steinkjer seniorforum samarbeider med Steinkjer kino med utvelgelse av filmer og markedsføring av seniorkino.  Steinkjer kino arrangerer seniorkino hver onsdag hele året unntatt i skoleferier. Det vises to filmer pr. uke; den ene filmen starter kl. 12.00 og den andre kl 12.30. Kinoen legger godt til rette for at vi skal oppleve kinobesøket positivt. Lyden er tilpasset denne målgruppen (dempet), og de spanderer kaffe med lefse e.l. før forestillingen.

  • Det utarbeides program for hver måned.
  • Kinoen markedsføres gjennom nettsiden www.steinkjerkino.no.

Medlemmene i Steinkjer seniorforum får informasjon om programmet for seniorkino gjennom forumets facebook-side og på e-post.

Jeg videresender programmet for februar 2023 til frivilligsentralene.  Fint om dere informerer de som dere har i nærmiljøet. Skriv gjerne ut vedlegget slik at det er tilgengelig i papirformat på frivilligsentralen..

Gi tilbakemelding dersom dere er interesserte i å få informasjon om seniorkinotilbudet hver måned. Jeg videresender gjerne.

2023 blir et viktig år når Trondheim kino overtar drifta av kinoen i det nye kulturhuset.  Vi ønsker å bidra til at vi kan videreføre det gode samarbeidet vi har med kinoen i dag. I tillegg ønsker vi å bidra til at vi kan opprettholde det gode tilbudet vi har i dag med to seniorfilmer hver onsdag, utenom skoleferiene.  Skal dette tilbudet opprettholdes er det viktig at det blir brukt.

Mvh. Steinkjer seniorforum

Astrid Lutdal Skjetne (sekr.)