Kvinnehelse fra vugge til grav

31. mai 2022 på Rådhuset i Steinkjer

09.30 Vi går samlet til Fredrikkes grav fra Grand hotell. Buss for de som har behov
10.00 Kløvertur fra Fredrikkes grav ned til Steinkjer sentrum
10.30 Avduking av Fredrikke Marie Qvams plass med forsvarsminister Bjørn Arild Gram og ordfører i
Steinkjer Anne Berit Lein

Konferansen Fredrikkes dag åpner
11.00 – 11.30 Åpning ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram, introduksjon av ordfører Anne Berit Lein
11:30 – 11:40 Arven etter Fredrikke Marie Qvam ved organisasjonsleder Marit Bjørnstad
11:40 – 12.00 Et kvinnepolitisk kåsseri ved historiker Hilde Gunn Slottemo
12:00 – 12:45 Lunsj

Svangerskaps-, fødsel og barselomsorgens utfordringer
12:45 – 12:50 Fødehistorie anno 1972
12:50 – 13:15 Hva er likeverdig omsorg? ved jordmor Marit Stene Severinsen og en flerkulturell doula
13:15 – 13:40 Et psykologisk perspektiv på fødsel ved psykologspesialist Ingvill Øvsthus
13:40 – 13:45 Fødehistorie anno 2022
13:45 – 14:00 Pause

Status på kvinnehelse: Fag og politikk på samme lag?
14:00 – 14:20 Kvinners helse og politisk status ved seniorrådgiver Elisabeth Swärd
14:20 – 14:40 Hva sier HUNT-undersøkelsen om kvinnehelse? ved forsker Kirsti Kvaløy
14:40 – 15:00 Kvinnehelsehus: En ny storsatsning ved leder i Bergen sanitetsforening Helén Botnevik og
prosjektleder ved kvinnehelsehuset i Trondheim Signe Stafne

Kvinners helse senere i livet
15:00 – 15:20 Overgangsalder og eldre kvinners helse ved lege Pernille Næss
15:20 – 15:50 Egenomsorg – et inspirasjonsforedrag ved psykologspesialist Didrik Hægeland
15:50 – 16:00 Generalsekretær Grete Herlofson takkes av!
For deltagelse, meld deg på innen 15. mai 2022.
Med forbehold om endringer i programmet.

 

Tirsdag 31 mai 2022 på Rådhuset på Steinkjer FREDRIKKES DAG – kvinnehelse fra vugge til grav.

Dette er det nye nasjonale arrangementet som er lagt til Steinkjer. Program ligger vedlagt. Meld dere på så vi får vist at vi kan fylle salen med engasjerte sanitetsdamer her i Trøndelag Nord. 😊

Link til påmelding her under:

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4343594671454451437040. Frist er 15. mai.