Aktuelle saker

Om vi har den sprekeste rektoren? Les mer!
Terrengpokal som skulle vært arrangert på Les mer!
Sunnan VIL og Sunnan grendehus arrangerer Les mer!
March 2023
Mar 28
mar 28, 202318:00 – 20:00
Vaffelkonsert
Mar 29
mar 29, 202310:00 – 12:00
Småbarnstreff
Mar 29
mar 29, 202310:00 – 12:00
Popup ordførerkontor i Stod
April 2023
Apr 26
apr 26, 202319:00 – 21:00
Åpent bolystmøte