Nye boliger i Stod?

Bolystgruppa Bo i Stod går på med stort engasjement for å tilrettelegge for nye boliger i Stod. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Steinkjerbygg AS. Akkurat nå ser vi nærmere på

  • Leiligheter i Vassinghaugen
  • Leiligheter og eneboliger i Berethaugen
  • Alternative områder for frittstående boliger

Vi planlegger også tiltak for å gjøre tomtene som ligger ute for salg mer attraktive. Det blir også tatt kontakt med Steinkjer kommune angående frittstående boligtomter.

Vi ønsker veldig gjerne kontakt med alle dere som vurderer å kjøpe leilighet eller bygge enebolig i Stod. Å få kunnskap om behov og ønsker gjør det enklere for oss å løfte fram attraktive løsninger. Du kan også tegne deg som mottaker av infobrev med tema leiligheter/tomter på e-post.

Kontakt Marthe Veie tlf.  908 78 433 eller Frivilligsentralen tlf. 941 73 476

Side 13 i Stodbrosjyren. Bilder tatt av Emma Andrea Johansen