Medlemsmøte Stod bondelag

Stod Bondelag ønsker velkommen på kakskiv å karbis, kaffe å kaffebrød. Diskusjon om innspill til jordbruksforhandlingene. Vi håper dere kommer, slik at vi får til en felles uttalelse fra Stod bondelag.

Her har hver og en gårdbruker mulighet til å gi innspill til hva du ønsker at bondelaget skal prioritere mot jordbruksforhandlingene 2023!

Tidspunkt: tirsdag 24. januar kl. 1930

Sted: Klubbhuset på Binde

Velkommen