Leseombud eller besøksvenn på sykeheimen?

Er det noen som kan tenke seg å være leseombud eller besøksvenn på sykeheimen i Stod?

Leseombud
De aller fleste mennesker er glad i å høre en god historie. Noen kan mange historier utenat. Vi andre kan finne gode historier i bøker. Ikke alle klarer å lese selv, men de aller fleste setter pris på å bli lest  høyt for.
Alle kan være leseombud. Har du litt tid til overs og er glad i bøker og mennesker, er det et perfekt utgangspunkt for å være leseombud. Å være leseombud oppleves som spennende og meningsfullt.

Stod sykeheim ønsker også besøksvenner som kan komme og finne på noe sammen med de som bor der. Det kan være baking til jul, kaffe, prat, lesing, tur etc.

Er du interessert i dette?

Ta kontakt med Nina på Stod Frivilligsentral, e-post frivillig@stod.no eller tlf. 941 73 476