Laget mitt

Hvert år deler NTE ut 1 million kroner til lag og foreninger i Trøndelag. Dette skjer gjennom Laget mitt.

Tildelingene skjer med bakgrunn i engasjement fra lagets medlemmer (antall stemmer). I alle år har vi sett at de største tildelingene går til små lag, med stort engasjement. F.eks går det hvert år store pengetildelinger til Lierne og Snåsa.

NO E DET STOD SIN TUR!!

Vi nominerer alle kvalifiserte lag og foreninger i Stod til konkurransen.

Hver Stodbygg har en stemme pr lag pr enhet (PC, mobil, nettbrett) pr dag. Det vil si at dersom alle går inn og stemmer en gang på hvert Stod-lag pr dag fra alle tilgjengelige enheter i husstanden, er ett eller flere lag i Stod nesten sikret en pengetildeling fra NTE i år.

Fra og med 3. juni kl 0900 kan du gå inn på www.lagetmitt.no og stemme.

Æ e med, e du?