INFORMASJON OM INFØRING AV SENTRAL MEDLEMS-KONTINGENT OG VÅPENFORSIKRING FRA 2023

Skyttertinget 2022 vedtok at det innføres sentral medlemskontingent og at alle skytterlag må benytte DFS sin løsning for sentral kravkjøring. Kontingentkrav for 2023 vil kjøres ca. 7-14. februar for alle skytterlag.

Inntil åtte våpen blir forsikret for kun kr 100 i året fra 1.1.2023. Alle våre medlemmer som er 18 år eller eldre får dette automatisk som medlemsfordel dersom de ikke har reservert seg. Den unike våpenforsikringen, gjelder for inntil åtte våpen. Maksverdien pr våpen er på kr 30.000, og på kr 100.000 totalt ved en skade som omfatter flere våpen. Den dekker uhell og plutselige hendelser; døgnet rundt i hele verden. Egenandelen er på kun kr 1000. Er du for eksempel uheldig og mister Sauer`n i bakken på feltrunden, eller faller med jaktvåpenet i skogen, dekkes skade opptil 30000 av forsikringen. Prisen for forsikringen er kun på kr 100 pr år, og faktureres sammen med medlemskontingenten. Hvis det enkelte medlem likevel ikke ønsker denne gullforsikringen må de reservere seg i forkant. Dette gjøres i Mitt-DFS, og innen kort tid kommer DFS sentralt med informasjon om hvordan dette gjøres.

På faktura som sendes ut vil det være en linje med medlemskontingent og en linje med våpenforsikring.

MER INFO VIL KOMME PÅ HJEMMESIDEN TIL SKYTTERLAGET OG STOD.NO