Høstpokal og Felturtigmesterskap 2022

Søndag 11. september arrangerer Forr skytterlag skyting om Høstpokal og Felthurtigmesterskap fra kl.10.00. Alle klasser kan delta (ikke klasse NU og Rekrutt). Alle klasser skyter samme program.

HØSTPOKAL

Statuetter:

Alle klasser kan delta (ikke Rekrutt og NU). Vinner hvert år får sølv medalje samt aksje i pokalen. Pokalen vinnes etter 5 år av den skytter som har flest poeng sammenlagt på de 3 beste skytingene. Maks 687 poeng.

Påmeldingsavgift kroner 70,-

Alle klasser skyter samme program på 200 meter (liggende).

Alle klasser skyter først en 10 skudds serie på 200m skive (desimaler teller).

Deretter rangeres det og alle skyter 12 skudd mot elektronisk feltfigur på 200m. (poenggivning på elektronisk feltfigur er som følgende: Yttertreff gir 9 poeng og innertreff gir 10 poeng. Det gir da en maks sum på 120 poeng på feltfigur).

Skyteprogram:

Serie Skytestilling Skytetid
Prøveskudd (baneskive) Fri 3 min.
10 skudd (baneskive) Liggende 2 min. (3 min for KL.1, NV, V73 og Kikkert (Jeger)
Prøveskudd (feltfigur) Fri 3 min.
12 skudd (feltfigur) Liggende 2 min. (3 min. for kl.1, NV, V73 og Kikkert (Jeger)

FELTHURTIGMESTERSKAP

Statuetter: 

Alle klasser kan delta (ikke Rekrutt og NU). Det skytes mot tre hold. Skytter som treffer disse tre holdene på kortest mulig tid vinner. Beste tid av 3 forsøk blir tellende.

Påmeldingsavgift kroner 30,-

Vinner hvert år får Gylt medalje.

Skyteprogram:

– skyting mot tre hold

– utgangstilling: Stående med gevær sikret ved fot og heler sammen til kommando ild.