Fredagskaffe på frivilligsentralen

Her blir pensjonistene satt i sving før vafler og kaffe inntas. Her har «karran» skrudd på nye ben på sofa for at den skal komme høyere opp.
Den nye sofaen har vi fått av Odd Halseth, det setter vi stor pris på!
Takk for innsatsen, det er gull verdt.

Visste du at vi serverer kaffe og vafler hver fredag på frivilligsentralen fra kl. 11.00? Du er velkommen