Fakkeltog mot nedleggelse av alle bygdesamfunn i Steinkjer

Fakkeltog mot nedleggelse av alle bygdesamfunn i Steinkjer.
🫵 Møt opp på mandag og vis hva du mener!
Oppmøtested for Stodbyggen:
Innocamp.
Barn kan gjerne bruke Lucialys!

 

 

Fakkeltoget vil ha tre startsteder og fire ruter som ender opp på torget foran Steinkjer samfunnshus.

Det vil være appeller og underholdning. Det er mange følelser knyttet til dette. Vi skal opptre som skikkelige borgere i fakkeltoget og i prosessen rundt.

 • Praktisk info:
  Egge, Kvam, Beitstad, Folla og Malm har Bystranda som oppmøtested.
  Ogndal, Steinkjer sentrum, Byafossen og Stod har Innocamp som
  oppmøtested.
  Lø, Henning og Mære/Sparbu har parkering ved gamle
  turistinformasjonen som oppmøtested.

Se vedlagt kartskisse for oppmøtested og rute.

Alle lokalsamfunn oppfordres til å ha med faner og flagg til lag og organisasjoner i samfunnet. Samtidig oppfordres det til å stille i drakter/jakker som representerer lokalsamfunnet.

SIKKERHET
Det kan komme mange folk og bruk av fakler krever riktig fokus slik
at det ikke blir skader på klær, utstyr eller folk.

Ha gjerne med egen fakkel, men barn bør bruke Lucialys på grunn av sikkerhet. Husk refleks i vintermørket!
Politi, brannvesen, AMK og Steinkjer kommune er varslet og Røde Kors vil være til stede.

Rute og oppmøtested:


Kontaktpersoner for arrangementet:
Ogndal: Anveig Nordtug Wist, 92856699
Henning: Vegard Forbord, 45247741