Ekstraordinært årsmøte i Stod utmarkslag

Det blir ekstraordinært årsmøte i Stod utmarkslag 7. juli kl. 19.00 på Stod samfunnshus.

For å få laget styringsdyktig etter 2 år uten årsmøte, gjennomføres et ekstraordinært årsmøte for å få på plass styre.

Eneste sak på sakliste er valg:

  1. 4 styremedlemmer med varamedlemmer, for 2 år, fra områdene:
  • Hatling/Bjørdal
  • Strinde/Bøle
  • Markstein/Lein
  • Henningen
  1. Styreleder for 1 år
  2. To revisorer for 1 år

Ordinært årsmøte avholdes så raskt som mulig etter det ekstraordinære.