Dramaundervisning i Stod

I Stod jobber vi mye med fellesskap og inkludering, og det er gjennom prosjektet BEFEST (BEdre FEllesskap og inkludering i STod) at vi har klart å få til mye sammen i det siste. Det nyeste prosjektet er veldig spennende! Vi har gjennom BEFEST et prosjekt som skal lande i en stor forestilling til sommeren. Alle elevene ved Binde skole skal ta del i denne, enten det er på scenen, bak eller foran scenen. Her har vi hyret inn Ingrid-Marie Aassve-Aune til å være instruktør i to timer hver torsdag fram til sommerferien. Ingrid-Marie jobber til daglig som pedagogisk leder i Røysing barnehage, og har fordypning i estetiske fag – hun har studert mastergrad i barnekultur og kunstpedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Ingrid-Marie er også instruktør på Sommersprell i Stod, så de fleste barna har sett henne før.
Dette tror vi blir spennende! På bilde ser vi 1. og 2. klasse fra dagens øving sammen.