Den beste gaven – «laget rundt våre barn og ungdom»

 

Prosjektet BEFEST (Bedre fellesskap og inkludering i Stod) inviterer i samarbeid med Binde skole, Marisletta barnehage og alle lag og organisasjoner på stort fellesmøte i Stod.
Kommunepsykolog Trude Hoff kommer for å snakke om «laget rundt våre barn og ungdom».
Vi ønsker i fellesskap å skape de beste rammene for folka som bor i bygda, store og små. Da trenger vi at alle er med på samme lag.

Velkommen på møte i Stod Samfunnshus torsdag 17. november kl. 18.00-20.30. Det er åpent for alle!

Lærere, barnehageansatte, foresatte, trenere, instruktører, ledere, bygdafolket – alle er like viktige <3

 

Hilsen styringsgruppa i BEFEST; 
Mari Ann Landsem Melhus (leder og rektor ved Binde skole)
Nina Rygg (prosjektleder)
Ann Inger Sørli (daglig leder Marisletta barnehage)
Iselin Grønneberg Kluken (representant fra eierstyret i Marisletta barnehage)
Jostein Omli (FAU-leder Binde skole)
Ingrid-Marie Aassve-Aune (Stod sanitetslag)
Grete Waaseth (Distriktssenteret)
Stine Strand (folkehelsekoordinator Steinkjer kommune)