Bolystmøte på Sunnan

I går, 7. november, hadde vi bolystmøte på Sunnan grendehus. Bolystarbeid er en arbeidsmetode for helhetlig lokal samfunnsutvikling. Likeverdige partnerskap mellom innbyggere, næringsliv og ansatte og folkevalgte i kommunen utgjør rammene for utviklingsarbeidet.

I bolystarbeidet har vi flere grupper som jobber med ulike prosjekter i bygda. Noen avvikles fordi prosjektene er ferdige, andre avvikles fordi man ikke kommer videre, mange fortsetter jobben lenge mens det stadig kommer nye grupper for å jobbe med nye ting. Det er spennende når ting er i utvikling, og ekstra spennende og flott er det når så mange ønsker å stille opp for å skape noe sammen. Per dags dato har vi sju aktive grupper med flere unike medlemmer, og det var akkurat disse som møttes i går på Sunnan.

Jacob Almli som jobber i Steinkjer Næringsselskap startet møtet med et innlegg om verdiskapingen i Stod (postnummer 7717). Dette var en interessant gjennomgang hvor vi fikk innblikk i hvor mange arbeidsplasser vi har i Stod og hva dette utgjør for økonomien i kommunen.

Resten av møtet var en arbeidsøkt i gruppene som ble avsluttet med en presentasjon fra alle gruppene i fellesskap til slutt. Under her kan du lese kort om hva gruppene jobbet med i går for å få et innblikk i hva som skjer på et slik møte.

 

Estetikk i lokalmiljøet; Margrete Hanssen Vang, Bendik Binde Bratberg og Marianne Skei.
1. De ønsker å pryde hallveggen slik at det blir et blikkfang for alle som besøker eller kjører forbi. Det er ønskelig med noen profesjonelle folk som kan gjøre dette skikkelig kult.
2. Infoskilt i Stod; Binde, Sunnan og Fossem. Med design som kartet som Lindseth design ordnet til Stodbrosjyren. Her må man ha inn alt av info om badeplasser, parkering, turer, fiskeplasser etc.
3. Julegate. Det hadde vært fint med ei julegate med belysning. Men hvor kan man plassere denne slik at flest mulig kan se den?
4. Fli opp langs Stodvegen for å gjøre det finere å se på og kjøre gjennom Stod. Ulike tanker rundt dette; konkurranse om å ha den fineste avkjørselen? Flittig bruk av ryddesag rundt omkring. Framsnakking + smitteeffekt = forskjønning.
5. Svartegårdsparken på Sunnan har mye potensial.

 

Stodturer; Karin Ryen, Einar Martin Finstad og Tomas Arnesen.
De har brukt et stort kart og har markert 20 eksisterende stier.  I et langtidsperspektiv ønsker vi å få merket dette med fellesmerking, med de grønne skiltene som er andre plasser også. Her må det jobbes med grunneiere for å få avtaler med tillatelser til å merke og jobbe med stiene.
Få stiene inn i kart, og med informasjon om parkering. Dette bør komme inn i kartet som estetikkgruppa snakket om.

 

Bo i Stod; Tove Hatling Jystad, Marthe Veie, Jørgen Binde, Atilla Haugen, Morten Binde Bratberg, Roar Hatling Jystad og Randi Torås.
1. Leilighetsbygging; se videre på tomta på Vassinghaugen. Analysejobb; hvem vil flytte dit? Møte i februar for folk som er interessert.
2. Tomter. Vi leste i avisa at det finnes 55 tomter i Stod, det syntes vi hørtes spennende ut. Vi vil finne ut hvor disse tomtene er og jobbe videre med dette.
Berethaugen; rydde for å gjøre det fint og attraktivt. Presentasjon på nett; filme 3-4 områder med boenheter til arealplan.
Neste plan; digitalt møte med Steinkjerbygg.

Nye servicetilbud i Stod; Marita Rokne, Lena Langfjord Jenssen og Anne Britt Myhr.
1. Sjekke muligheter for å utvikle tjenester for alle aldre. Dette kan være barnevakt, ekstra besteforeldre, transport, brøyting, renhold, ledsager, annen praktisk hjelp etc.
Hvordan kan man organisere dette? Det kan blandes mellom lønnet jobb og frivillighet. Kanskje er det en mulighet for ungdommer med ekstrajobb?
2. De ønsker også å se på om det er behov for mer aktiviteter for eldre; trening, møteplasser etc.
Allerede tilbud i Stod er veldig bra, kan nevne tacofredag, kveldsmat, klubb og duppe, fredagskaffe… ‘
3. Kanskje finnes det noen mulighet for at noen kan begynne med catering i Stod? Ekstra spennende med lokalmat som vi har mye av i Stod.
4. Digitalisering; behov her som må dekkes? Bestilling av tjenester?
5. Må ha en base hvor alt kan samles; muligheter for etterbruk av Stod sykeheim?

Konkurransedyktige lokalmiljø; Svein Myhr, Bjørnar Valøen, Emma Andrea Johansen, Jacob Almli og Torleif Nerbøvik.
à LANDBRUKET. Vi må skape merverdi på gårdene. Gjøre det stuerent å tjene penger i Stod.
Hvilke aktører kan bidra for å skape noe? Forskning, industrimiljø etc.
Det skjer mye på Valøya, det bygges kraftverk der. Kan man skape noe mer, produksjon, foredling… Hvordan skape en virksomhet som tjener penger? Koble på flere gårdbrukere.

Etterbruk av Stod sykeheim; Aud Ramberg, Grete Volan, Elin Vikan Røsæg, Marthe Solnes Persgård, Lars Arve Nervik.
Noe av bygget er i bra forfatning, mens den eldre delen er dårlig.
Gruppen jobbet med å se på hvilken alternativ bruk dette bygget kan ha. I en kombinasjon med flere ting så må dette utredes og jobbes videre med. Det er viktig med samskaping her; Stod + Steinkjerbygg + Steinkjer kommune.

BEFEST – Bedre fellesskap og inkludering i Stod; Nina Rygg og Silje Mari Hellem.
1. Det skal arrangeres et stort fellesmøte neste uke (torsdag 17. november). Dit kommer kommunepsykolog Trude Hoff for å snakke om «laget rundt» barna, ungdommene og resten. Dette er et viktig møte som arrangeres i samarbeid med Binde skole, Marisletta barnehage og alle lag i bygda. Det er en forventning om at ansatte i skole og barnehage, foresatte, trenere, instruktører og andre stiller på dette møtet slik at vi i fellesskap inspireres til hvordan vi kan skape best mulig felles rammer rundt oss.
2. Sommersprell i Stod; starte allerede i januar med å lage grupper, få ansvarlige, søke midler, frivillige etc. Få flere lag til å ta mer ansvar slik at arbeidsoppgaver fordeles.

 

Dette er bare et veldig lite utdrag fra det gruppene jobbet med, anbefaler å ta kontakt dersom du ønsker å høre mer.
Tusen takk for et flott møte på Sunnan til alle dere som tok dere tid til å møte. Fortsett den gode jobben dere gjør! Til dere som syns dette ser spennende ut å være med på er det bare å melde sin interesse til Nina på Frivilligsentralen.