Bidra til å bevare, utvikle og forbedre bygda

Kjære Stodbygd.
Som de fleste nok har fått med seg har Steinkjer kommunes enorme investeringer i sentrum ført til at kommuneøkonomien kniper og det foreslås blant annet omstrukturering av sektorene helse, omsorg, oppvekst og utdanning. Dette førte til at kommuneadministrasjonen foreslo nedleggelse av Henning, Ogndal og Binde skole i vår.

Vi viste en fantastisk kampånd da vi samlet oss på interne møter, møte med kommuneadministrasjonen og via våre ytringer i media. Alle er vi enige. Binde skole er bygdas hjerte. Prognosen på elevtall er positivt og skolen har blitt fredet – i alle fall på kort sikt. På lengre sikt må vi gjøre tiltak for å styrke Binde skole sjanser for overlevelse.

Rødbygget må rives og erstattes med et nytt skolebygg. Det er kloke hoder i bygda som mener at vi ikke trenger å være avhengig av Steinkjerbygg for å få et nytt skolebygg, vi kan bygge skole gjennom “Stodbygg”. La bygda eie skolebygningen og leie det ut til kommunen. Beslutningen må uansett tas hos kommunestyret. Der sitter det mange som kjemper for sine egne bygder og som kan ofre Binde skole for eksempelvis Kvam, Ogndal eller Follafoss skole. Der må vi selv ha så mange representanter fra Stod som mulig.

Uavhengig hvilket parti, det oppfordres på det sterkeste å ta én fireårsperiode for å sikre nytt skolebygg ved Binde skole. Kanskje er dette den viktigste dugnadsjobben du kan gjøre for bygda di, for barna dine og for deres etterkommere.

Meld ditt kandidatur i dag!

Kommunikasjonsgruppa i Bolyst i Stod v/Bjørnar Valøen 

Foto: Øyvind Bones, Trønder-Avisa

 

Politiske parti i Steinkjer
Rødt Steinkjer (roedt.no)
Steinkjer Arbeiderparti (arbeiderpartiet.no)
Steinkjer – Senterpartiet
SV – Fylkes- og lokallag
Steinkjer KrF – Kristelig Folkeparti
Steinkjer | Fremskrittspartiet – FrP
Forsiden – Steinkjer Høyre (hoyre.no)
MDG Steinkjer – Vi farger Steinkjer grønt!

 

Oppdatering utover dagen; 

Dette diskuteres på fredagskaffe i dag! Engasjert gjeng som liker innlegget til Bjørnar Valøen og kommunikasjonsgruppa. Praten går i skole og bygd, dette skal vi klare!