ÅRSMØTE I FORR SKYTTERLAG Torsdag 17.november

ÅRSMØTE I SKYTTERLAGET TORSDAG 17.NOVEMBER KL. 19.00 PÅ VÅR INNENDØRSBANE I KJELLEREN PÅ STOD SYKEHEIM. Saker/forslag må sendes til forr@skytterlag.no innen den 10. november.