Årsmøte i Forr historielag

Torsdag 30.mars 2023 kl. 19:00 på Frivilligsentralen

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste:

 1. Godkjenning av styrets årsmelding
  1. Årsmelding bygdebokkomitéen
 2. Godkjenning av regnskapet
 3. Forslag til arbeidsplan
 4. Godkjenning av budsjett
 5. Valg
  1. Valg av leder for 1 år
  1. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år
  1. Valg av revisor for 1 år
  1. Valg av valgkomité for 3 år
  1. Valg av årbokkomité og kalenderkomité for 1 år
 6. Fastsetting av kontingent for kommende år
 7. Behandling av innkomne forslag
 8. Vedtektsendring   § 3. Lagets midler.

Nytt pkt. 7 : Forr historielag fond, forslag godkjent årsmøte 2022

Styret