Årsmøte Forr skytterlag

Minner om årsmøte Forr skytterlag

torsdag 17.november kl.19.00 

på vår innendørsbane i kjelleren på Stod sykehjem.

Sakliste:

  • Åpning og konstituering
  • Årsmeldinger for 2022
  • Utdeling av premier/pokaler/utmerkelser
  • Kaffe/Kake
  • Regnskap
  • Fastsettelse av kontingent, priser og avgifter
  • Innkomne saker / forslag
  • Valg

Forslag til saker sendes til forr@skytterlag.no innen fredag 10. november

Alle medlemmer som har fylt 16 år eller fyller 16 år i løpet av året og har vært medlem i minimum ett år har møte- og stemmerett